Yritysrahoitus

 
 
Kun käytät rahoituspalveluamme hankkiessasi ajoneuvon, yrityksesi pääoma ei sitoudu autoihin vaan pysyy ydinliiketoiminnan käytössä. Auto voi olla rahoitusvaihtoehdosta riippuen joko uusi tai käytetty.

Rahoitusvaihtoehtojamme yrityksille ovat: 
 
  • osamaksurahoitus
  • rahoitusleasing
  • huoltoleasing
 
Rahoituspalvelumme helpottaa auton kustannusten budjetointia, hallintaa ja seurantaa. Yrityksesi voi vähentää hyötyautojen arvonlisäveron myös rahoituksella hankituista autoista.
 
Osamaksurahoitus
 
Osamaksurahoitus on järkevä rahoitusmuoto, kun yrityksesi haluaa omistaa auton. Sen avulla yritys voi ostaa uuden tai käytetyn henkilö- tai hyötyauton ja maksaa sen maksuerissä.
 
Osamaksurahoitus on edullinen vaihtoehto pankkilainalle, koska yritys saa sen kiinteällä hinnalla koko sopimuskaudeksi. Auton omistusoikeus siirtyy yritykselle, kun viimeinen kuukausimaksu on maksettu. Tämä mahdollistaa myös sen, että auton lisäksi lainalle ei tarvita muuta vakuutta.
 
Sopimuskauden pituus valitaan sen mukaan, mitä autosta halutaan maksaa kuukaudessa. Sopimuskauden loppuun voidaan jättää viimeinen suurempi erä, jolloin kuukausimaksuista tulee huomattavasti pienemmät kuin perinteisessä osamaksurahoituksessa. Yrityksen  vaihtoauto voi toimia vaadittavana omarahoitusosuutena.
 
Rahoitusleasing
 
Rahoitusleasing on uuden auton pitkäaikainen vuokrasopimus, jossa yritys maksaa pääomakuoletuksena auton arvon alenemisen. Kuukausivuokra ei sisällä auton huolto- eikä muita käyttökustannuksia.
 
Sopimuskauden lopussa yritys voi kuitenkin hankkia autolle ostajan, jolloin yritykselle palautetaan jäännösarvon ylittävä osa myyntihinnasta vuokranpalautuksena. Yrikysen vastuulle jää myös erotuksen suoritus, jos myyntihinta ei kata jäännösarvoa.
 
Rahoitusleasing on yksinkertainen tapa käsitellä autoa kirjanpidossa. Rahoitus sitoo yrityksen omaa rahaa vain sen verran kuin auton joustava vaihtaminen jopa sopimuskauden aikana edellyttää. Rahoituksen vakuutena on auto.
 
Huoltoleasing 
 
Huoltoleasing on uuden auton määräaikainen vuokrasopimus, jossa leasingvuokraan sisältyvät auton huolto- ja rengaskulut sekä normaalista kulumisesta aiheutuvat tekniset korjaukset.
 
Vuokraan sisältyvistä asioista sovitaan etukäteen, joten auton kustannuksista ei aiheudu yllätyksiä ja kulut on helppo budjetoida sopimuskaudelle. Sopimuskauden loputtua yritys palauttaa auton myyjäliikkeeseen.
 
Vuokran määrittäminen perustuu sovittuun ajomäärään sopimuskauden aikana. Huoltoleasing ei sido pääomia eikä vakuuksia  ja se vapauttaa yrityksen henkilöresursseja, koska kenenkään yrityksessä ei tarvitse enää selvitellä esimerkiksi autonvaihtoja ja huoltolaskuja.
 
Lisäpalvelut – kaikki yhdellä laskulla 
 
Sovittuun kuukausimaksuun voi myös kätevästi sisällyttää esimerkiksi auton vakuutusmaksut.
 
Liikennekasko 
 
Rahoitussopimukseen voidaan lisäpalveluna liittää edullinen, koko sopimusajan (enintään 5 vuotta) kiinteähintainen Liikennekasko-vakuutuspaketti. Se sisältää sekä sekä liikenne- että kaskovakuutuksen. Vakuutuksen hinta on kilpailukykyinen verrattuna henkilökohtaiseen, jopa 70 prosentin bonukset sisältävään vakuutukseen.
 
Koontilaskutus helpottaa kulujen hallinnointia
 
Yrityksen autokannan kasvaessa  kulujen hallinnointia helpotta koontilasku, johon kerätään  kaikkien autojen kuukausimaksut. Laskutuksen erittely voidaan tehdä  kustannuspaikoittain tai osastoittain.
 
Lisätietoa eri rahoitus- ja laskutusvaihtoehdoista saat myyjiltämme.​